کد مطلب : 6016 تاریخ مطلب : 1395/06/27

دهه امامت و ولايت مبارک باد

روز غديرخم برترين عيدهاي امت من است و آن روزي است که خداوند بزرگ دستور داد، برادرم علي بن ابي طالب را به عنوان پرچمدار امتم منصوب کنم، تا بعد از من مردم توسط او هدايت شوند، و آن روزي است که خداوند در آن روز دين را تکميل و نعمت را بر امت من تمام کرد و اسلام را به عنوان دين براي آنان پسنديد.»

روابط عمومياتحاديه صنف لوازم ساختماني،تاسيسات و ابزار و يراق شهرستان اراک
نیمتا روزنامه های صبح کشور