اخبار اتحادیه آرشیو

امضاي تفاهمنامه همکاري مرکز آمار ايران و اتاق اصناف

رييسان مرکز آمار ايران و اتاق اصناف ايران تفاهمنامه همکاري براي تهيه آمار و اطلاعات درباره اصناف کشور امضا کردند.

رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي تاکيد کرد تلاش اصناف براي خنثي‌سازي تحريم‌هاي اقتصادي

رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي گفت: در واقع مي توان گفت ملت ايران به ويژه اصناف در برابر تحريم‌هاي اقتصادي دشمنان، تلاش بسياري ب ...

اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

نایب رئیس اول

نایب رئیس دوم

خزانه دار

دبیر

بازرس

نیمتا روزنامه های صبح کشور